Korektury

Provádíme taktéž stylistické a jazykové korektury na profesionální úrovni především pro jazyk český, ve spolupráci s kvalifikovanými rodilými mluvčími i pro jazyk italský, německý a anglický. Všichni korektoři mají odborné vysokoškolské vzdělání a dlouholetou praxi v oboru.

Český jazyk

Profesionální korektury a stylistické úpravy českého jazyka, jejichž výsledkem jsou bezchybné české texty na webové stránky, články, tiskoviny, publikace i celé knihy. Podle zadání provádíme základní i rozsáhlé pravopisné, gramatické, stylistické i obsahové úpravy. Výsledkem je pak dokonale autentický český jazyk pro literaturu, podnikání a obchod, medicínu či vědu. Zajišťujeme taktéž odborné konzultace pro české překladatele či autory ke zlepšení výsledného českého textu.

Jazyková korektura je vhodná pro všechny texty určené ke zveřejnění:

 • reklamní texty
 • webové stránky
 • rukopisy knih
 • absolventské a diplomové práce
 • odborné články
 • tiskoviny
 • prezentace
 • tiskové zprávy
 • inzerce
 • marketingové texty

Německý, italský a anglický jazyk

Stylistické, gramatické a pravopisné korektury.


Cena korektury závisí délce, typu a odbornosti textu. Konkrétní cenu Vám rádi sdělíme telefonicky nebo mailem na základě Vaší specifikace.

Příjem poptávek a objednávek: telefonicky, e-mailem, poštou, faxem nebo osobně (viz kontakty).

Platit lze hotově nebo na fakturu bankovním převodem.


KONTAKTNÍ INFORMACE

 • Překlady, tlumočení, konzultace

  Mgr. Nora Doušová
  soudní tlumočnice

  mobil: +420 608 410 733

  tel./fax: +420 530 345 758

  e-mail: office@contira.eu

 • Výuka, lektorská činnost a poradenství

  PhDr. Jaroslava Doušová
  projektová manažerka a koordinátorka

  mobil: +420 776 711 070

  tel./fax: +420 545 577 789

  e-mail: office@contira.eu