Reference

Vybrané reference

 • Ústavní soud ČR
 • Nejvyšší soud v Brně
 • Krajský soud Brno
 • Nejvyšší správní soud v Brně
 • Městský soud Brno
 • Krajský obchodní soud Brno
 • Policie ČR, SRN, Itálie, Rakousko
 • Zemský soud pro věci trestní, Vídeň, Rakousko
 • Spolkový nejvyšší soud, Karlsruhe, SRN
 • Magistrát města Brna
 • Diecézní církevní soud v Brně
 • Biskupství brněnské
 • Nakladatelství FRAGMENT
 • Obchodní oddělení rakouského velvyslanectví
 • Kongresové Centrum Brno
 • Vrchní státní zastupitelství Olomouc
 • Nejvyšší státní zastupitelství ČR
 • Krajské státní zastupitelství Brno
 • Městské státní zastupitelství Brno
 • Ústavní soud v Římě, Itálie
 • Obchodní a hospodářská komora v Brně
 • Německá obchodní a hospodářská komora v Praze
 • Rakouské velvyslanectví v Praze
 • Italské velvyslanectví v Praze      
 • Ředitelství BVV
 • Sárská obchodní komora
 • Makro Cash and Carry ČR
 • Double Investments Ltd.
 • Soukromé advokátní kanceláře v České republice, Německu, Itálii, Švýcarsku a Rakousku.

KONTAKTNÍ INFORMACE

 • Překlady, tlumočení, konzultace

  Mgr. Nora Doušová
  soudní tlumočnice

  mobil: +420 608 410 733

  tel./fax: +420 530 345 758

  e-mail: office@contira.eu

 • Výuka, lektorská činnost a poradenství

  PhDr. Jaroslava Doušová
  projektová manažerka a koordinátorka

  mobil: +420 776 711 070

  tel./fax: +420 545 577 789

  e-mail: office@contira.eu