Poradenství a asistence

Naše kancelář nabízí jak zahraničním tak i tuzemským subjektům (soukromým osobám, fyzickým a právnickým osobám) jazykovou asistenci a podporu při vstupu na český nebo zahraniční trh, nebo při vyřizování osobních záležitostí v tuzemsku i zahraničí. Specializujeme se především na český, italský, německý, rakouský, švýcarský a britský trh.

Soukromé osoby

Snažíme se soukromým osobám - jednotlivcům usnadnit začátek pobytu v ČR nebo v zahraničí a pomáháme při překonávání jazykových bariér, státní administrativy, kulturních rozdílů a vstupu na cizí trh. Máme bohaté zkušenosti v oblasti lidských zdrojů, akademické vzdělání v oboru a bohaté kontakty v soukromé i státní sféře. Našimi prioritami jsou profesionalita, spolehlivost, flexibilita a diskrétnost.

 • poradenství a asistence při jednání a komunikaci s úřady (matrika, obecní úřad, soud, policie, státní zastupitelství, banka atd.)
 • asistence při vyřizování podkladů při přijetí do zaměstnání (úřední překlady dokumentů a kvalifikací, komunikace s úřady atd.)
 • poradenství a asistence při vyřizovaní povolení k pobytu (vstup a pobyt na území, cizinecká policie, mezinárodní ochrana, státní občanství atd.)
 • asistence při vyřizování zdravotního a sociálního pojištění (důchodové pojištění, nemocenské pojištění, zdravotní pojištění, úřední překlady listin atd.)
 • zajištění a asistence právního poradenství ve spolupráci s renomovanými advokátními kancelářemi (soudní spory, trestní oznámení, žaloby, podnikání, řešení závažných životních situací atd.)
 • asistence a poradenství v případě životních událostí (uzavření manželství, rodné, oddací a úmrtní listy, jména příjmení a jejich změna atd.)
 • vyřizování notářských a jiných ověření dokumentů (vidimace, legalizace, superlegalizace, apostila atd.)

Fyzické a právnické osoby

Podnikatel, který se rozhodl vstoupit do cizí země, musí jednat s úředníky státní správy a musí se vypořádat s místními zákony, místními zvyky, náročnou administrativou a logistickými problémy, které vyžadují čas a znalosti místních poměrů. Při otevření nového podniku v zahraničí je důležité porozumět a pochopit rozdíly v právních předpisech a v daních, které by mohly zpomalit proces založení nové firmy a způsobit zbytečné výdaje. Těmto situacím je možné se vyhnout a jednoduše je vyřešit pouze pokud znáte místní zákonitosti a podmínky. Komplikace jsou většinou způsobeny nedostatečnou znalostí cizího jazyka, neporozuměním, cizím jazykem, špatnou komunikací a kulturními rozdíly. Podnikatel obvykle neovládá jazyk hostitelské země, nezná způsoby komunikace s místními úředníky. Podnikatel samozřejmě rozumí potřebám zákazníků ve své zemi, ale v cizí zemi může často dojít k zmíněným nežádoucím situacím.

 • poradenství a asistence při vstupu na cizí trh (pomoc při registraci nové firmy, pomoc při představení výrobků na novém trhu, pomoc při jednání s úřady atd.)
 • zprostředkování kontaktů s klíčovými subjekty tzv. networking (zprostředkování kontaktů mezi dodavateli a odběrateli s cílem spolupráce, zprostředkování kontaktů s místními úřady, soudy, státním zastupitelstvím, policií, finančními úřady, bankami atd.)
 • průzkum trhu (průzkumy trhu zaměřené na cílové dodavatele a odběratele, studie proveditelnosti podnikatelského záměru atd.)
 • další obchodní služby (služby personálního poradenství, poradenství o podmínkách zvoleného trhu, asistence při výběru zaměstnanců, asistence při výběru a koupi nemovitostí atd.)
 • právní poradenství ve spolupráci s renomovanými advokátními kancelářemi (poradenství v oblasti všech právních předpisů, podávání žádostí, návrhů, trestních oznámení, žalob atd. včetně úředních překladů)

Cena služeb závisí na obsáhlosti vámi požadovaných úkonů. Konkrétní cenu Vám rádi sdělíme telefonicky nebo mailem na základě Vaší specifikace.

Příjem poptávek a objednávek: telefonicky, e-mailem, poštou, faxem nebo osobně (viz kontakty).

Platit lze hotově nebo na fakturu bankovním převodem.


KONTAKTNÍ INFORMACE

 • Překlady, tlumočení, konzultace

  Mgr. Nora Doušová
  soudní tlumočnice

  mobil: +420 608 410 733

  tel./fax: +420 530 345 758

  e-mail: office@contira.eu

 • Výuka, lektorská činnost a poradenství

  PhDr. Jaroslava Doušová
  projektová manažerka a koordinátorka

  mobil: +420 776 711 070

  tel./fax: +420 545 577 789

  e-mail: office@contira.eu