Překlady

Provádíme obousměrné profesionální překlady pro jazyk italský, německý a český v oblastech:

Civilní a trestní právo – obchod – ekonomika – finance – účetnictví – medicína – farmacie – soudnictví a policie – vojenství – gastronomie – ekologie – školství a vzdělávání – umění a kultura – písemnictví a literatura – náboženství - politika – věda a výzkum – doprava – průmysl a technika

Soudně ověřené překlady

Soudně ověřené překlady smluv, úředních listin a jiných dokumentů v jazycích čeština – němčina – italština včetně jejich vzájemných kombinací.

Překlad a přepis zvukových záznamů

Nabízíme taktéž překlad a přepis audio a video záznamů jakékoli výchozího jazykového lexika, tedy spisovného jazyka nebo různých teritoriálních nebo sociálních dialektů.

Překlady a přepis starších německých písemností

Vyhotovujeme i úřední překlady německých písemností staršího data psané švabachem nebo kurentem (včetně eventuálního přepisu do latinky).


Písemné překlady jsou přijímány i odevzdávány v tištěné nebo elektronické podobě. V případě soudně ověřeného překladu je třeba dodat originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu určeného pro překlad.

Cena překladů se účtuje za 1 normostranu, což je 1800 úhozů včetně mezer a závisí na odbornosti, délce, formátu předlohy, grafickém zpracování, požadované rychlosti provedení jakož i na tom, jedná-li se o překlad klasický nebo se soudní úřední doložkou. Konkrétní cenu Vám rádi sdělíme telefonicky nebo mailem na základě Vaší specifikace. Příjem poptávek a objednávek: telefonicky, e-mailem, poštou, faxem nebo osobně (viz kontakty).

Platit lze hotově nebo na fakturu bankovním převodem.

KONTAKTNÍ INFORMACE

 • Překlady, tlumočení, konzultace

  Mgr. Nora Doušová
  soudní tlumočnice

  mobil: +420 608 410 733

  tel./fax: +420 530 345 758

  e-mail: office@contira.eu

 • Výuka, lektorská činnost a poradenství

  PhDr. Jaroslava Doušová
  projektová manažerka a koordinátorka

  mobil: +420 776 711 070

  tel./fax: +420 545 577 789

  e-mail: office@contira.eu